Email this sample to a friend

Coriolis, de stormplaneet


Gerben Graddesz Hellinga
Opgedragen aan mijn ouders

Coriolis, De Stormplaneet (c) 2012 Gerben Graddesz Hellinga

Cover (c) 2012 Mike Jansen

Redactie: Roelof Goudraan

Eboek-opmaak: Mike Jansen


ISBN:

NUR 285 / 333

Uitgegeven door Verschijnsel vzw,

Verschijnsel vzw, ondernemingsnummer 884.670.880

Zetel F. De Merodestraat 7, 2800 Mechelen, Belgiƫ

Uitgeverij Verschijnsel heeft zijn eigen fonds van oorspronkelijk Nederlandstalige ideeƫnliteratuur, uitgebracht in gebonden edities en/of in paperback. Uitgebreide informatie over al deze titels, inclusief romanfragmenten en complete korte verhalen, is te vinden op www.verschijnsel.com

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from the publisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Previous Page Next Page Page 1 of 189