Email this sample to a friend
Tạ Chí Đại TrườngMỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI

Sử kýCopyright @2012 Tạ Chí Đại Trường

Published by Kệ Sách eBook Publishing Center

Distributed by Smashwords

ISBN:

MỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI

Tặng anh bạn xích lô trên đường phố Sài Gòn một hôm nào đó, đạp xe chồm tới: “Ê, Trường, mạnh giỏi?” Không lúc nào nhớ tên anh nhưng biết vì sao anh quen tôi, nhớ đến tôi. Và tôi cũng đã quen anh, nhớ đến anh. Lại anh bạn cùng nghiệp “cu li” nằm đêm ở Mĩ (năm 2000), kêu khóc: “Sao tới bây giờ mà cũng vẫn chưa về?” để bà vợ thúc cùi chỏ đánh thức dậy!

Previous Page Next Page Page 1 of 369