Email this sample to a friend

Obálka a grafická úprava

© 2012 Miroslav Halás, Jr.Kráľ: Ach, ako ma bolí hlava! Ako bolí! Joj! Aha—

Stojí uprostred scény s veľkým tŕňovým kyjakom v ruke.

Kráľ: Niekto si tu niečo predstavuje. Niekto premýšľa. Kuje plány, ako sa ma zbaviť! Stráže!

Prichádzajú stráže.

Kráľ: Baterku.

Strážca mu ju podá.

Previous Page Next Page Page 2 of 44