GÅDEN OM ECHELON


IN GOD WE TRUST, ALL OTHERS WE MONITOR

Slogan over udgangen fra en af National Security Agency's bygninger.Regeringen Nyrup Rasmussen har i perioden 1999 til 2001 flere gange givet de samme svar i Echelon -sagen:

”Vi ved ikke mere, end der har været omtalt i medierne”

”En undersøgelse af sagen vil næppe føre til nye oplysninger. Det ligger i sagens natur, at man intet vil få at vide, hvis man spørger de nationer der er involveret”

”Vi har ikke fået nogle anmeldelser og derfor kan vi ikke undersøge påstandene om Echelon”

”Brug kryptering”

”Der er mange der aflytter os”

”Sagen berører forholdet til fremmede magter. Efterretningstjenesternes samarbejdsaftaler må i sagens natur være fortrolige, da samarbejdet ellers vil falde på gulvet”

Ingen af svarene holder til en nærmere undersøgelse.


FORORD, Frederiksberg, november 2012.

Det vakte ikke meget postyr i juni 2010, da det britiske rigsarkiv offentliggjorde UKUSA-pagten. Papirerne ser lidt sølle ud. Flossede. Der er streget under på nogle af kopierne, der er lidt blege i trykket. Pagten er skrevet på en skrivemaskine, der tilsyneladende så småt er begyndt at blive slidt, så nogle af bogstaverne står lige nøjagtigt så ujævnt, at det samlede indtryk er, nå ja, pudseløjerligt.

Men indholdet er ikke pudseløjerligt.

UKUSA-pagten har siden 2. verdenskrig været definerende for en stor del af det arbejde, der er foregået i dybeste hemmelighed, sideløbende med udviklingen af det moderne, teknologiske samfund.

Previous Page Next Page Page 1 of 173