Email this sample to a friend


Väktarnas dotter

ISBN: 978-91-87015-28-1

© Emma Lundqvist 2012

Layout: Emma Lundqvist

Omslagsbild: Staffan Gustafsson

Smashwords edition 2013


Till Lisa, Mikael, Hanna och Helena. Tack för all er hjälp, ert stöd och för att ni finns.Erinran


För tjugotre år sedan bar Karima titeln Eldväktare, och tillsammans med de övriga tre Väktarna gav hon sig ut för att undsätta de försvunna elementarandarna. Andarna var dock inte hotade av någon omedelbar fara, utan det som i visionerna skulle förgöra dem och den natur de befolkade, var framtidens vårdslösa och destruktiva människor.

Som en sista utväg bytte Elementens Väktare sina magi­ska förmågor mot möjligheten att i de människor de mötte ingjuta en djup förståelse för hur man lever i harmoni och balans med naturen. Insikterna var avsedda att ärvas från mor till barn, men ingen vet om de kan bestå i tillräckligt många generationer för att förhindra den hotande kata­stro­fen.

Men tack vare Karima och Nilor, luftens Väktare, tändes ytterligare ett hopp för andarnas och naturens överlevnad. Parets sanna och starka kärlek, samt blandandet av väkt­arblod, ska enligt profetiorna utgöra begynnelsen på en blodslinje av män och kvinnor som till tidens slut ska bära med sig de betydelsefulla kunskaperna. Dessa ättlingar kan i en avlägsen framtid komma att vara de som innebär skill­naden mellan liv och en sakta döende natur.

Previous Page Next Page Page 1 of 306