Email this sample to a friend

Nic netušící skupina umìlcù se shromáždí na odlehlém horském panství, které slouží jako místo k rekreaci, aby se zde zabývali kreativní tvorbou. Svou vynaloženou energií ale živí neznámé, nezdravé síly. Døíve, než se jejich duše octnou navždy v pasti, musí sochaø Mason Jackson spoleènì s umírající parapsycholožkou Annou Gallowayovou odhalit temné tajemství zámku Korban Manoru.


Duch Korban Manoru

(Tunely duší)


Scott Nicholson


Copyright ©2003 Scott Nicholson

Publikace Haunted Computer Books

Published at Smashwords

Previous Page Next Page Page 1 of 483