Email this sample to a friend

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit boek mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, behalve voor korte citaten in recensies.

The Boer Wars

Andrew Knight

Copyright Andrew Knight 2012

Published by UK Independent Publishers

Smashwords Edition


Translated by Esther Verweij

http://estherverweij.elance.com

Disclaimer

De auteur heeft alles gedaan om de inhoud van het E-book zo nauwkeurig mogelijk te houden. Hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten en weglatingen. Het boek is bedoeld om de lezer te informeren en te vermaken.

Previous Page Next Page Page 1 of 31