Email this sample to a friend

De Sleutel van Ka’Rak

Michael BlommaertDe Sleutel van Ka’Rak © 2012 Michael Blommaert

Omslagillustratie © 2012 Mike Jansen

eBoek opmaak: Mike Jansen

isbn:


Verantwoordelijke uitgever: Michael Blommaert


No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from the publisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Smashwords Edition, License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

De Sleutel van Ka’Rak


We sloten ons duivelse pact mijlen zuidelijk van de Hendlich bergketen waar forten stonden die de Mistige Vallei bewaakten. De Rani broers en ik, gezeten rond ons kampvuur, met de goden van het duister als onze getuigen, zwoeren daar een eed om mythische gevaren te overwinnen en de schatten van de vallei te vinden en mee terug te nemen. Een leven van overdaad, weelde en losse vrouwen zou ons deel worden.

Previous Page Next Page Page 1 of 6