Email this sample to a friend

Inhoud:

HET BEGRIP LOONHEFFINGEN.......................................................................................................3

DE OONADMINISTRATIE............................................................................................6

DE DIENSTBETREKKING............................................................................................9

DE LOONAANGIFTE..................................................................................................12

VORMEN VAN LOON.................................................................................................15

HET LOONBEGRIP....................................................................................................18

DE LOONHEFFINGSTABELLEN...............................................................................21

VRIJE VERGOEDINGEN M.B.T. WONEN EN VERVOER (OUDE REGELING).......24

OVERIGE VRIJE VERGOEDINGEN (OUDE REGELING)........................................27

PENSIOENEN EN SPAREN......................................................................................30

Previous Page Next Page Page 1 of 100