Email this sample to a friend

1Tiêu Dao Bảo CựMảnh Trời Xanh Trên Thung LũngTác phẩm viết

(Hồi ký –Tiểu thuyết tự truyện)
Khi tôi nhìn mảnh trời xanh

phản chiếu trong mặt nước

của chiếc ao yên bình bé nhỏ,

tôi hiểu rằng lắng lòng lại,

tôi có thể soi thấu bản thân

và hiểu được bầu trời.

9/3/1998

Tiêu Dao BẢO CỰ
** Gởi con chim én trắng bé nhỏ thân yêu

giữa trời giông bão***

Previous Page Next Page Page 1 of 687