B.K. de Beer


Agter die Magalies


Deel 1: OorsigUitgegee deur Kameeldoring Boeke

2013 © B K de Beer
Uitgewers NotaDie verlede is vir my nooit regtig verby nie. Gebeure en optrede van mense vêr terug in die geskiedenis weerklink nog steeds in my alledaagse lewe. Dit kan wees in die belangrike lesse wat ons geleer het uit die geskiedenis of so eenvoudig as 'n straatnaam op 'n klein plattelandse dorpie. Die oplettende verbyganger merk hierdie tekens op langs sy pad en probeer baie keer meer uitvind oor die boodskappe wat nie aan hom bekend is nie. Sommige waarnemers is meer nuuskierig as ander en somtyds is ons gelukkig om so 'n nuuskierige reisiger te hê wat nie net indringende vrae vra nie maar ook die moeite doen om dit neer te skryf en dit vir die nageslag te bewaar.

Previous Page Next Page Page 1 of 110