Email this sample to a friendUitgewers Nota


Die verlede is vir my nooit regtig verby nie. Gebeure en optrede van mense vêr terug in die geskiedenis weerklank nog steeds in my alledaagse lewe. Dit kan wees in die belangrike lesse wat ons geleer het uit die geskiedenis of so eenvoudig as 'n straatnaam op 'n klein plattelandse dorpie. Die oplettende verbyganger merk hierdie tekens op langs sy pad en probeer baie keer meer uitvind oor die boodskappies wat hy nie verstaan of aan hom bekend is nie. Sommige waarnemers is meer nuuskierig as ander en somtyds is ons gelukkig om so 'n nuuskierige reisiger te hê wat nie net indringende vrae vra nie maar ook die moeite doen om dit neer te skryf en dit vir die nageslag te bewaar.

My pa, Bertus de Beer was so 'n persoon gewees wat dikwels moeilike vrae gevra het maar vir wie dit nie te veel moeite was om sy navorsing neer te skryf en aan ons na te laat nie. In vandag se terme kon hy moontlik 'n aktivis genoem gewees het omdat hy nie geskroom het om die munisipaliteit in die openbaar aan te vat oor die vergiftiging van die Krokodilrivier nie. Hy het selfs die regering van die dag teengestaan en as kandidaat die plaaslike lid van die Volksraad laat bontstaan. Dekades tevore het hy die gevaar tekens gesien en gewaarsku oor die besoedeling van die Hartbeespoortdam. Hy was soos meeste ander boere in die Krokodilrivier vallei, afhanklik van die kwaliteit van die water uit die Dam. Waaroor hy egter die meeste bekommerd was, was die behoud van die Afrikaner kultuur en geskiedenis. Hy was trots daarop om 'n Boer te wees en dit was vir hom belangrik dat die geskiedenis en die welslae van die Boere-nasie nie verlore moes raak nie.

Hierdie elektroniese uitgawe van sy belangrikste werk is my poging om daardie boodskap lewend te hou. Vir my wat in sy huis groot geword het sal sy stem nooit stil raak nie en is ek hom nog steeds elke dag dankbaar vir die lesse wat hy my geleer het. Die belangrikste van die lesse is om met wakker oë, gespitste ore en 'n oop gemoed, vreesloos deur die lewe te reis.

Previous Page Next Page Page 2 of 59