Email this sample to a friend

Mine 42 år i søværnet 1940 - 1982

af kommandør Jørgen Vilhelm Stilling

Kolofon

Copyright 2013 Søren Nørby / www.noerby.net. Smashwords Edition

Kreditering af billeder: Hvor andet ikke er angivet, stammer illustrationen fra Forsvarets Biblioteks Digitale Arkiv – www.forsvarsgalleriet.dk. For enkelte illustrationers vedkommende har det ikke været muligt at finde eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt ophavsretten på denne måde er blevet krænket, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde der foreligget en tilladelse i forvejen.

Denne bog er blevet til med støtte fra Marinens Bibliotek.

Forsideillustration: Fra fregatten F352 Peder Skrams præsentationssejlads for Kong Frederik 9. den 11. oktober 1966 i Kattegat. På broen ses (fra venstre) viceadmiral Sven S. Thostrup, Kong Frederik 9. og kommandørkaptajn Jørgen V. Stilling.

Previous Page Next Page Page 1 of 66