Smashwords Edition, License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

InhoudDwerghart


Verhalen uit het

Poortwachter Universum


Over de Schrijver


Over Verschijnsel

Dwerghart


1


Het was geen toeval dat bij het aanbreken van de nieuwe dag de stralen van Sirius recht door de tentopening naar binnen schenen, precies op het gezicht van Patricia Vandiets. Het was voor haar de perfecte methode om vroeg wakker te worden, klaar voor een nieuwe dag van opgravingen tussen de ruïnes van een verloren ras.

Previous Page Next Page Page 2 of 69