Email this sample to a friend

Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle

Flådens flagskibe under den Kolde Krig

Kolofon

Forsideillustration: Fregatten Peder Skram i spidsen for den danske flåde ved markeringen af 40året for flådens sænkning den 29. august 1943. Fotografiet er taget i Kattegat nord for Isefjorden, hvor flådens enheder lavede et steam-past for korvetten Niels Juel, der havde ti af artilleriskibet Niels Iuels besætning fra august 1943 om bord. Lige agten for Peder Skram ses Herluf Trolle.

Version: Denne bog udkom i 2006 som nummer 3 i serien Forsvarshistoriske Skrifter udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum (87-89022-48-3). Denne e-udgave er tekstmæssigt opdateret og rettet i forhold til 1. udgave. Enkelte illustrationer er udskiftet og en række nye er indsat.

Kreditering af billeder: Hvor andet ikke er angivet, stammer illustrationen fra Forsvarets Biblioteks Digitale Arkiv – www.forsvarsgalleriet.dk. For enkelte illustrationers vedkommende har det ikke været muligt at finde eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt forlaget på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde forlaget indhentet tilladelse i forvejen.

Previous Page Next Page Page 1 of 192