Email this sample to a friend

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other – except for brief quotations in printed reviews, without prior permission of publisher.

Wydanie polskie za zezwoleniem. Wszelkie prawa do wydania polskiego zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Książka ta jest dostępna w wersji drukowanej w wydawnictwie Pojednanie.


* * * * *

Książkę tę dedykuję czytelnikowi, a szczególnie moim rodzicom, Gilowi i Violet, mojej żonie Pam, moim dzieciom: Jeremy’emu, Aaronowi i Bethany oraz każdemu pokoleniu czytelników, jakie reprezentują.

Pragnę, abyś poznał Boga lepiej i bardziej zbliżył się do niego w rezultacie zastosowania prawd Słowa Bożego wyrażonych w tej książce.


* * * * *

PODZIĘKOWANIA


Szczególne podziękowanie kieruję do tych, którzy codziennie zanosili tę książkę przed Boga w modlitwie i nieustannie zachęcali mnie do wytrwałości w pracy nad nią. Wasza modlitwa i wsparcie były niezbędne, aby wizja tej książki stała się rzeczywistością.

Następujące osoby zasługują na szczególne podziękowanie:

Maurice Garton, prezydent Oswald Chambers Publications Association, Londyn, Anglia, za pełną otwartości postawę wobec tego przedsięwzięcia;

Previous Page Next Page Page 2 of 360