Email this sample to a friend

Jezus: een kennismaking

© SGM Lifewords Ltd, 2013
Published by
SGM Lifewords Ltd
CN: 05908817
Smashwords Edition

Bijbelteksten komen uit:
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Groot Nieuws Bijbel (herziene editie) © NBG/KBS, 1996
Het Boek, Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®

MOBI: ISBN 978-0-7213-0830-2
EPUB: ISBN 978-0-7213-0829-6

Inhoudsopgave

Een kennismaking
Hij biedt een nieuw leven aan
Hij spreekt met kracht
Hij ziet de dingen zoals ze werkelijk zijn
Hij geneest de gewone man
Hij herschrijft de regels
Hij ontmaskert de leiders
Hij stelt de belangrijkste dingen ter discussie
Hij dient zijn vrienden
Hij vergeeft zijn vijanden
Hij verslaat de dood
Jezus, de Zoon van God
Info voor de lezer
Deel het met anderen

Previous Page Next Page Page 1 of 9