Email this sample to a friend


Copyright © 2013 Berith Lindberg

Smashwords EditionFörord

Av Berith Lindberg

Jag hoppas med denna bok kunna hjälpa andra att förstå vad det handlar om, när man kastas in i det obarmhärtiga mörkret och traumat när en nära anhörig plötsligt dör. Men jag vill även visa att det mitt i mörkret finns ljus, bara vi får hjälp med att lyfta vår blick från förtvivlans djup. Alla kommer inte i kontakt med döden på det chockartade sättet som jag och min familj gjorde, men det betyder inte att chocken och sorgen blir mindre för det. Absolut inte!

Man talar om ”ett sorgeår” och det är benämningen på det första året när man fortfarande befinner sig i ett chocktillstånd, mer eller mindre oförmögen att ta till sig verkligheten. Det är oerhört viktigt att man tillåter både sig själv och andra att sörja i sin egen takt, och på sitt eget sätt. Det tar tid och det måste få ta tid, men man får inte fastna i sorgen. I den sorgegrupp jag deltog i, fick vi veta att man går igenom olika faser i sorgearbetet. Det beror helt enkelt på hur långt in i sorgeprocessen man har kommit. Man behöver absolut prata om vad som har hänt, om och om igen. Det finns inga genvägar, men så småningom upptäcker man att man faktiskt har tagit sig igenom. Jag tror man ska akta sig för att dra upp riktlinjer för hur sorg bör bearbetas, för det är individuellt. Det viktigaste är att man inte stänger in sina känslor. De måste få komma fram för att man ska kunna läka, och för mig har även skrivandet varit en enorm hjälp.

Previous Page Next Page Page 2 of 82