License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be resold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you're reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and puchase your own copy. Thank you for respecting the hard work for this author.

* *

Denne ebog er udelukkende tilsigtet din egen underholdning. Denne ebog må således hverken gensælges eller bortgives. Hvis du ønsker at dele denne bog med andre, bedes du derfor venligst købe de nødvendige eksemplarer. Hvis du læser denne bog og du ikke selv har købt den eller købet ikke var forbeholdt dig, bedes du venligst gå ind på Smashwords.com og købe din egen kopi. Tak for din respekt for denne forfatters arbejde.* * * *1


"Klar til optagelse!" De sidste uvedkommende stemmer toner ud. Alle fokuserer. Alt er stille.

Instruktør-assistenten annoncerer: "Apparatet!"

Tonemesteren svarer: "Apparatet kører."

Clapper/loaderen står klar foran kameraet med klaptræet. Et lydligt beep fra kameraet indikerer, at filmen ruller. Clapper/loaderen annoncerer: "117, første gang." Han klapper med klaptræet og sprinter derpå væk fra kameraet.

Previous Page Next Page Page 2 of 130