Binnen Zonder Bellen

Philip ClaeysSmashwords EditionCopyright 2013 Philip Claeys

Inhoudsopgave

Inleiding
Schengen: het Europa zonder (binnen)grenzen
Frontex: dweilen met de kraan open
Het probleem Turkije
Te land, ter zee en in de lucht
Georganiseerde misdaad
Fort Europa?
Nog eens 60 miljoen allochtonen erbij
Geen visum meer nodig
Turkije in de Europese Unie?
Migratiestromen binnen de Europese Unie
Belgische laksheid
Roma-zigeuners
Sociale ontwrichting
Europese rechters bepalen mee het beleid
Conclusies

Het gaat niet goed met de Europese Unie. De eurocrisis is daar de meest in het oog springende illustratie van. De problemen met de euro zijn echter zo omvangrijk en ingrijpend dat ze een andere, minstens even grote mislukking in de schaduw zetten: het ‘Europa zonder binnengrenzen’, ook gekend als de Schengenruimte.

Previous Page Next Page Page 1 of 36