Opdracht in Amlwch


Mike Jansen


Opdracht in Amlwch © 2012 Mike Jansen
Omslagillustratie © 2013 Mike Jansen
ISBN:
Samenstelling en redactie: Mike JansenVerantwoordelijke uitgever: Meznir. Uitgebreide informatie over alle Meznir-titels is te vinden op www.meznir.info

Dit boek is verschenen onder het Verschijnsel-imprint. Verschijnsel is een imprint voor oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur van meerdere uitgeverijen in digitale vorm. Deze e-boeken zijn bijeengebracht op verschijnsel.net.

Uitgeverij Verschijnsel heeft zijn eigen fonds van oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur, uitgebracht in gebonden edities en/of in paperback. Uitgebreide informatie over al deze titels, inclusief romanfragmenten en complete korte verhalen, is te vinden op www.verschijnsel.com


No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from the publisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

***

Smashwords Edition, License Notes

Previous Page Next Page Page 1 of 44