Email this sample to a friend

Bilingual Book

Monkey

Maymun

Presented in English and Turkish - Learn Turkish Series

Translated by Selen Bozkurt Demiray.

Published by LingoLibros on Smashwords.

Copyright © 2012 Colin Hann and Pedro Páramo.Monkey Maymun

The Pansy sisters lived in a green flowerpot below an old oak tree. They shared the pot with Basil, Rosemary, and Monkey.
Hercai Menekşe kardeşler, yaşlı bir meşe ağacının altındaki yeşil bir saksıda yaşıyorlardı. Saksıyı Fesleğen, Biberiye ve Maymun ile paylaşıyorlardı.

Rosemary and the Pansy sisters liked picking on Basil. The sisters’ bright colours scared him and he wanted them to be quiet.
Biberiye ve Hercai Menekşe kardeşler, Fesleğen'e sataşmaktan hoşlanıyorlardı. Kız kardeşlerin parlak renkleri Fesleğen'i korkutuyordu ve onların sessiz olmalarını istiyordu.

“Basil, you’re so daft!” said the sisters, “monkeys climb trees!”.
Monkey ignored them but he was different. Monkey was an animal.
"Fesleğen, çok aptalsın!" dedi kız kardeşler, "maymunlar ağaçlara tırmanır!".
Maymun onları görmezden geldi fakat o farklıydı. Maymun bir hayvandı.Previous Page Next Page Page 1 of 7