Email this sample to a friend

Bilingual Book

Pig

Domuz

Presented in English and Turkish - Learn Turkish Series

Translated by Selen Bozkurt Demiray

Published by LingoLibros on Smashwords.

Copyright © 2012 Colin Hann and Pedro Páramo.Pig Domuz

The Pansy sisters lived in a red flowerpot in the town square. They shared the pot with Basil, Rosemary, and Pig.
Hercai Menekşe kardeşler, kasaba meydanındaki kırmızı bir saksıda yaşıyorlardı. Saksıyı Fesleğen, Biberiye ve Domuz ile paylaşıyorlardı.
The Pansy sisters had beautiful blue coloured flowers. They looked very good next to the young green plants, Basil and Rosemary.
Hercai Menekşe kardeşlerin mavi renkli güzel çiçekleri vardı. Genç yeşil bitkiler Fesleğen ve Biberiye'nin yanında çok iyi görünüyorlardı.
Pig was different. Pig was an animal.
Domuz farklıydı. Domuz bir hayvandı.The sisters agreed that Pig had very long legs, for a pig.
Kız kardeşler, Domuz'un, bir domuz için çok uzun bacakları olduğu konusunda anlaştılar.
None of the plants knew “Pig’s” real name. But it must be Pig because he was greedy, smelly, and dirty.
Bitkilerin hiçbiri "Domuz"un gerçek adını bilmiyordu. Fakat Domuz olmalıydı çünkü aç gözlü, kötü kokulu ve kirliydi.
A long way above the plants, at the top of Pig’s legs, there was a long tail.
Bitkilerden çok yüksekte, Domuz'un bacaklarının üstünde, uzun bir kuyruk vardı.

Previous Page Next Page Page 1 of 6