#Näthatsdebatten Del 4 av 4 i serien Twitterstorm


By Christian Schon


Smashwords Edition


Copyright 2012 Christian Schon


ISBN: 9781301751198

Title: #Näthatsdebatten Del 4 av 4 i serien Twitterstorm

Author: Christian Schon

Publisher: Smashwords, Inc.


Inledning


Del 4 i serien Twitterstorm består av en tvärvetenskaplig forskningsrapport och studiesammanställning. Där man kommer att studera vilka slutsatser som man kan drar av det här rådata materialet som finns och som förekommer i samtliga dessa tre e-böckerna om #MänNätHat, #NätHat och #NätKärlek. Den tvärvetenskapliga forskningsstudie rapportsammanställningen kommer att publiceras här när den bli klar.


Previous Page Next Page Page 1 of 5