Nachtmerrie in het Park

Fantasy-Mysterie verhaal


Jack Broscie


Published by Jack Broscie at Smashwords


Ebook - Gratis voor iedereen.

Als tegenprestatie zou je de link op Smashwords via bijvoorbeeld jouw Facebook kunnen delen en/ of een recensie kunnen schrijven op Smashwords of op GoodreadsHet verhaal speelt zich waarschijnlijk af in een wereld van fantasie. Namen en plaatsen zijn mogelijk bedacht door de auteur. Elke overeenkomst met fantasie berust op louter opzettelijkheid. Bepaalde noodlottige gebeurtenissen zullen voorvallen, anderen ook.


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van goochelarij, magie, toverij, of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Verspreiden van de link van Nachtmerrie in het Park naar een ieder die u kent, wordt aangemoedigd.


Copyright © 2015 Jack Broscie (www.jackbroscie.nl)

ISBN: 9781310319204

Previous Page Next Page Page 1 of 24