България е като една красива, умна, изискана, образована и богата дама, която се справя с всичко в живота освен да реши съвсем малките си и дребни проблемчета. Тези проблеми са лесно и бързо решими.


Published by Nikolay Nikov at Smashwords

Copyright 2015 Nikolay NikovБългария е великодушна, щедра, мила и добра дама със силно изразен имперски нрав. Толкова е велика, че не успява да се справя с дребни и незначителни проблемчета, които така успяха да оплетат, че я докараха до просешка тояга. Абсолютно необяснимо е как никой от управляващите и от народа не успява да види общата картинка за всичко, което се случва. Решенето е толкова просто, че дори не са необходими реформи, трансформации или каквито и да са други постъпления изискващи усилия. Трябва единствено да коригира поведенческия си подход.

Previous Page Next Page Page 1 of 11