Een schat van een draakJack Schlimazlnik

Cover: Jack Schlimazlnik, image by skylife81 (Pixabay)

Published by Jack Schlimazlnik at Smashwords

Copyright 2010-2017 Jack Schlimazlnik


No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without the permission from the author.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


Smashwords Edition, License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please download an additional copy for each recipient or encourage them to download their own copy at Smashwords. If you are reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy.

Thank you for respecting the hard work of this author!


Dit e-Book is verkrijgbaar onder de voorwaarde dat het uitsluitend voor uw eigen plezier is. Dit e-Book mag niet worden verkocht of worden weggegeven aan derden. Als u dit boek door anderen wilt laten lezen, download voor hen dan kosteloos een eigen, extra exemplaar bij Smashwords, of moedig hen aan dit zelf te doen. Als u dit boek leest en het niet zelf heeft gedownload, of het is gedownload met een ander doel dan uw persoonlijke leesplezier, download dan alstublieft uw eigen exemplaar bij Smashwords.

Previous Page Next Page Page 1 of 15