ŽENE U ISLAMU NASPRAM JEVREJSKE I HRIŠĆANSKE TRADICIJE, MIT I REALNOST

Smashwords Edition

Copyright 2017 Nataša JevtovićAutor: Sharif Muhammad

Prevela sa engleskog: Nataša Jevtović

Naslov originala: Women in Islam Versus the Judaeo-Christian Tradition, Myth and Reality

University of Essex Islamic Society, Kingston, February 1995.Prijevod ovog teksta je prvi put objavljen u Takvimu za 1997–1417/18 godinu koji je štampala Islamska vjerska zajednica za Srbiju u Beogradu, čiji je izdavač Muhammed Jusufspahić.

Originalni i obogaćeni tekst na internetu:

http://www.themodernreligion.com/women/w_comparison_full.htm

http://www.themodernreligion.com/women/w_comparison_full2.htmSmashwords Edition, License NotesPrevious Page Next Page Page 1 of 22