Prodavnica je imala horizont.

Za ne poverovati, ali je zaista izgledalo tako. Sam prostor prodavnice bio je toliko dubok da je naprosto delovalo kao da se plafon i pod spajaju u jednu liniju negde u daljini. Brzo se preračunao u glavi, presložio ulice i zgrade koje je poznavao, pa shvatio da bi prodavnica po svoj prilici morala biti dublja ne samo od zgrade u kojoj je bila nego i od čitavog grada! Trenutni napad panike koji ga je obuzeo na tu misao natera ga da se brzo okrene i zgrabi kvaku od kovanog gvožđa u pokušaju da pobegne, ali se vrata ne pomeriše ni za milimetar. Posle par cimanja, sve uplašeniji i uplašeniji, konačno se doseti da proviri kroz izlog, već napola odlučan da razbije staklo i tako se izvuče. Međutim, napolju nije bilo ničega.

Ne prosto mrak, ne prosto neprovidnost, napolju je zapravo bilo veoma svetlo. Sivo, preciznije rečeno, ali je nekako bio u potpunosti svestan da je to napolju jedno veliko ništa. Praznina, čak ne ni praznina jer ona pretpostavlja prazan prostor koji ipak postoji, nego potpuno odsustvo ičeg materijalnog.

- Pa, druže moj – reče glasno sam sebi – sad si definitivno u klopci!

- Zapravo i nisi – začu se tihi glas iza njega – samo si na pauzi od sveta i vremena, dok ne popričamo.

Trgao se toliko naglo da ga je vrat zaboleo od tog pokreta. Brzo je zauzeo poziciju blago raširenih nogu sa rukama u bokserskom stavu, kako je viđao po filmovima da glavni junaci učine da bi izgledali preteće. Niski starac sa lulom u rukama iznenađeno podiže obrve.

- Opa! Pa ti si pravi borac! – promrmlja – Neko tako vešt u borilačkim veštinama ne bi morao da se krije po prašnjavim prodavnicama dok ga jure svega tri protivnika!

- Nisam se krio!

- Nego? – nastavi starac, sad već sa osmejkomo u uglu usana u koji je uglavio kamiš lule – Zapravo si ovde svratio s namerom da im nešto kupiš na poklon?

- Dobro, krio sam se – pomirljivo će Milan dok je spuštao ruke i ispravljao se – ali ne znate vi kakvi su oni. Doduše, sad više nisam siguran da sam se sklonio na sigurno...

Previous Page Next Page Page 29 of 101