- - -

Bez końca pieśń -opowiadanie zainspirowane dramatem Juliusza Słowackiego - Balladyna

Aurelia Es


Smashwords Edition

Copyright ©2010 Aurelia Es

Cover design by Janusz Adam Krassowski

Smashwords Edition, License Notes

Thank you for downloading this free ebook. You are welcome to share it with your friends. This book may be reproduced, copied and distributed for non-commercial purposes, provided the book remains in its complete original form. If you enjoyed this book, please return to Smashwords.com to discover other works by this author. Thank you for your support.

- - -


Na teren zagrody wchodziło się przez żelazną furtkę, która popiskiwała żałośnie przy lada uchyleniu. Od furtki prowadził w kierunku chałupy ślad ścieżki, zagubiony tu i ówdzie w chwastach, na końcu stare domostwo, rodem z dawnej epoki. Dach kryty warstwą słomy, małe okienka, drzwi, solidne i niskie, trzeba pochylić się, żeby wejść do środka. Ściany ułożono z grubych bali, pociemniałych ze starości. Drewno lśniło od potu obejmujących je rąk. Pokolenia, lata, przemijanie. Jaskółcze gniazdo. Dym z komina. Jest tu kto?

Previous Page Next Page Page 1 of 7