45 Fria Reiki Initieringar

Chris Comish

Smashwords EditionCopyright © 2010 Chris Comish

All rights reserved. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett filhämtningssystem eller överföras i någon form varken elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt kopieras och användas i offentligt eller privat bruk annat än till "fair use," som exempelvis citat i artiklar eller kommentarer, utan skriftligt tillstånd från förlaget.

Författaren till denna bok ger inga som helst medicinska råd eller föreskriver användningen av teknikerna som en form av behandling för fysiska eller medicinska problem utan inrådan av en läkare direkt eller indirekt. Författarens avsikt är endast att erbjuda information av en allmän karaktär för att hjälpa dig i din strävan efter känslomässigt och andligt välbefinnande. I de fall du använder någon information i denna bok till dig själv, vilken är din konstitutionella rätt, tar författaren och förlaget inget ansvar för dina handlingar.

Svensk översättning: Eva Norlén och Christoffer RosenbergSmashwords Edition, Licens Notes

Detta eBook är licensierad för din personliga njutning enbart. Denna e-bok får inte säljas vidare eller ges bort till andra människor. Om du vill dela den här boken med en annan person, köp en extra kopia för varje person. Om du läser denna bok och inte köpa den, eller det var inte köpt för ditt bruk, sedan gå tillbaka till Smashwords.com och köpa ditt eget exemplar. Tack för att du respekterar det hårda arbetet med denna författare.

Smashwords Edition

ISBN 978-1-4661-0912-445 Fria Initieringar i Reiki och andra energisystem

Denna bok består av 24 fria initieringar i Usui Reiki, New Usui Reiki, Full Spectrum Healing, Lavender Flame, Silver Violet Flame, Karuna Ki, Kundalini Reiki, Imara Reiki, Green Tara Seichim, Golden Ray, Shamballa Multi-Dimensional Healing och en Axiatonal Lines Connection. Denna bok innehåller även dessutom ytterligare 21 Ray initieringar.

Previous Page Next Page Page 1 of 24