Interview with Dino Di Durante

What are you working on next?
I'm working on the 2nd edition of my book "Inferno - The Art Collection", as well as help with adjusting the paintings to film format for the upcoming feature documentary "Inferno by Dante".
Who are your favorite authors?
This is an obvious answer, at least the first name, Dante Alighieri and Daniel Andreev, in this order.
What inspires you to get out of bed each day?
It is exciting to create art for me, it is simply an expression of my soul and it helps me detach.
When you're not writing, how do you spend your time?
I like to watch films and off course everything the Internet has to offer to read and learn.
What is your writing process?
Writing, re-writing and re-writing until I'm satisfied, which is not easy.
How do you approach cover design?
It must tell what the story is about as much as possible.
What's the story behind your latest book?
On the surface, Dante's Inferno, is a story about the worst of the afterlife, Hell, however, on a deeper level is about each one of us. Off course I say the same about the sequels Purgatory and Paradise.
What do your fans mean to you?
Fans are the core of anybody's success and I love to read every single comment they write about my work.
What is your e-reading device of choice?
Kindle
Why did you paint such a large collection about Dante's Inferno?
Because it is part of my mission in this physical life of ours.
Published 2016-02-05.
Smashwords Interviews are created by the profiled author, publisher or reader.

Books by This Author

Пакао - Уметничка Колекција (Cyrillic)
Price: $9.99 USD. Language: Serbian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
,,Пакао – Уметничка колекција” Дина Ди Дурантеа је књига у боји од 72 дела уметничке колекције заснована на причи Дантеовог Пакла, првог дела литерарног ремек - дела, ,,Божанствене комедије” од Данте Алигијерија, друге велике хришћанске приче након ,,Јеванђеља”.
Inferno - Koleksi Seni
Price: $9.99 USD. Language: Afrikaans. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Inferno - Kumpulan Seni" oleh Dino Di Durante merupakan buku berisi 72 buah koleksi seni berwarna berdasarkan cerita Inferno Dante, bagian pertama dari mahakarya sastra – Komedi Ilahi oleh Dante Alighieri, kisah Kristen terbesar kedua setelah Injil.
Impyerno - Ang Koleksyon ng Sining
Price: $9.99 USD. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Horror
“Impyerno – Ang Koleksyon ng Sining” ni Dino Di Durante ay isang makulay na libro ng 72-pirasong koleksyon ng sining na batay sa kwento ng Impyerno ni Dante, ang unang bahagi ng literaryong obra maestra, Ang Banal na Komedya ni Dante Alighieri, ang pangalawang pinakamagandang kuwentong Kristiyano pagkatapos ng Ang Ebanghelyo.
Pakao - Umjetnička Kolekcija
Price: $9.99 USD. Language: Bosnian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
,,Pakao – Umjetnička kolekcija” Dina Di Durantea je knjiga u boji od 72 dijela umjetničke kolekcije zasnovana na priči Danteovog Pakla, prvog dijela literarnog remek - djela, ,,Božanstvene Komedije” od Dante Aligijerija, druge velike hrišćanske priče nakon ,,Jevanđelja”.
Пекла - Калекцыя Твораў
Price: $9.99 USD. Language: Belarusian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Inferno – The Art Collection” Дзіна Дзі Дзюрантэ – поўнае каляровае выданне з 72 творамі калекцыі, заснаванае на гісторыі “Пекла”, першай часткі літаратурнага шэдэўра – “Боскай камедыі” Дантэ Аліг’еры, найбуйнейшай хрысціянскай гісторыі пасля Евангелля. Гэта зусім новае, глыбокае і займальнае бачанне “Пекла” Дзіна Дзі Дзюрантэ, які вывучаў гэты шэдэўр у арыгінале больш за 30 гадоў.
Արվեստի - Գործերի Հավաքածու
Price: $9.99 USD. Language: Armenian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
«Դժոխք՝ արվեստի գործերի հավաքածուն» Դինո Դի Դուրանտեի ամբողջական գունազարդ գիրքն է՝ կազմված 72 արվեստի գործերից, որոնց հիմքում ընկած է Դանթեի «Դժոխք» պատմությունը՝ գրական գլուխգործոց «Աստվածային կատակերգության» առաջին մասը։ «Աստվածային կատակերգությունը» հանդիսանում է Ավետարանից հետո երկրորդ մեծագույն քրիստոնեական պատմությունը։ Սա Դժոխքի ամբողջությամբ նոր, խորը և տպավորիչ ներկայացում է, որ արվել է
Infernul - Colecția de Artă
Price: $9.99 USD. Language: Romanian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Infernul – Colecţia de Artă” de Dino Di Durante este o carte plină de culoare care cuprinde o colecție de artă din 72 de piese realizate pe baza Infernului lui Dante, prima parte a capodoperei Divina Comedie scrisă de Dante Alighieri. Aceasta este considerată a doua cea mai mare poveste creștină, după Evanghelie. Este o viziune nouă, completă și profundă a infernului, realizată de Dino Di Durante
Inferno - The Art Collection (Mini Version)
Price: $0.99 USD. Language: English. Published: February 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Fantasy » Dark, Fiction » Poetry » European poetry
"Inferno - The Art Collection" by Dino Di Durante is a full color book of a 72-piece Italian art collection based on Dante's Inferno story, the first part of the literary masterpiece - The Divine Comedy by Dante Alighieri. This is a completely new, deep and fascinating vision of Inferno by Dino Di Durante, who has studied this masterpiece in its original Italian for over 30 years.
Hỏa Ngục - Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật
Price: $9.99 USD. Language: Vietnamese. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
"Hỏa ngục– Bộ sưu tập nghệ thuật" sáng tác bởi Dino Di Durante là một cuốn sách đầy màu sắc gồm 72 bức tranh dựa trên câu chuyện về Hỏa ngục của Dante, là phần đầu tiên của kiệt tác văn học được sáng tác bởi Dante Alighieri, với tên gọi Thần khúc, vốn là câu chuyện về Thiên Chúa nổi tiếng thứ hai chỉ sau tác phẩm Bản Phúc Âm. Đây là một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc, và hấp dẫn về Hỏa ngục tạo n
Пекло - Колекція Картин
Price: $9.99 USD. Language: Ukrainian. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Пекло - колекція картин" Діно Ді Дюранте являється повно-колірноюкнигою з 72-ма творами мистецтва, в основу яких лягло "Пекло" - перша частина літературного шедевру Данте Аліґ'єрі "Божественна комедія" -другої найвеличнішої християнської оповіді після "Євангеліє". Це абсолютно нове, глибоке і захоплююче бачення "Пекла", створене ДіноДі Дюранте, котрий вивчав цей шедевр мовою оригіналу (італійсько
지옥 미술품 컬렉션
Price: $9.99 USD. Language: Korean. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
디노 디 두란테의 “지옥 – 미술 수집품”은 단테 알리기에리의 신곡으로, 복음서 다음으로 최고라 손꼽히는 기독교 이야기이자 문학 명작의 첫 부분인 단테의 지옥 이야기에 근거한72개의 아트 컬렉션을 담은 완전 색채의 책입니다. 본 작품은 이 문학 명작을 원어인 이탈리아어로 30년 이상을 공부한 디노 디 두란테의 완전히 새롭고, 깊은, 또한 매력적인 시각을 담았습니다.
Inferno - Sanat Koleksiyonu
Price: $9.99 USD. Language: Turkish. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Dino Di Durante ‘nin “Inferno - Sanat Koleksiyonu” Dante Alighieri’nin edebi başyapıtı İlahi Komedya’nın ilk bölümü olan Dante’nin İnferno’sunun hikayesini temel alan tam renkli 72-parçalık resim koleksiyonu kitabı, İncil’den sonraki en büyük ikinci Hristiyan hikayesi.
الجحيم المجموعة الفنية
Price: $9.99 USD. Language: Arabic. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
الجحيم - المجموعة الفنية لدينو دي دورانتي، ، هو كتاب ملون كامل من72 قطعة فنية مقتبسة من قصة جحيم دانتي ، الجزء الأول من التحفةالأدبية، الكوميديا الإلهية التي كتبها دانتي أليغييري، ثاني أعظم قصة مسيحية بعد الإنجيل. هذه هي رؤية جديدة تماما، عميقة، ورائعة من الجحيم التي كتبها دينو دي دورانتي، الذي درس هذه التحفة الفنية باللغة الإيطالية الأصلية لأكثر من 30 عاما.
ইনফার্নো শিল্পকলার সংগ্রহ
Price: $9.99 USD. Language: Bengali. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
দিনো দি দ্যুরান্তের “ইনফার্নো – শিল্প সংগ্রহ” হল গোসপেল এর পরেই দ্বিতীয় বিখ্যাত ক্রিশ্চিয়ান গল্প, মহান সাহিত্যকর্ম দান্তের ইনফার্নো গল্পটির প্রথম পর্ব দা ডিভাইন কমেডির ওপর তৈরি ৭২ টুকরো শিল্প সংগ্রহের একটি সম্পূর্ণ রঙিন বই। এটি দিনো দি দ্যুরান্তের দৃষ্টিতে ইনফার্নোর একটি সম্পূর্ণ নতুন, গভীর, এবং চিত্তাকর্ষক নিদর্শন,যিনি এই মহান সাহিত্যকর্মটি মূল ইতালীয়তে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পাঠ করেছেন।
فن پاروں کا مجموعہ - جہنم
Price: $9.99 USD. Language: Urdu. Published: March 21, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"جہنم۔ فن پاروں کا مجموعہ" دانتے کےجہنم کی کہانی پر مبنی دینو دی درانتے کے 72 ٹکڑوں پر مشتمل فنپاروں کی مکمل رنگین کتاب ہے، ادبی دنیا کے شاہکار کا پہلا حصہ،ا لہامی طربیہاز دانتے الگیری، انجیل کے بعد دوسری عظیم ترین عیسائی کہانی ہے۔ دینو دی درانتے کا جہنم اس بارے میں مکمل نیا، گہرا اور تصوراتی تصور ہے، جس نے اس شاہکار کو 30 سال سے زائد وقت تک اس کی اصل اطالوی زبان میں پڑھا ہے۔
இன்ஃபெர்னோ - ஓவியத் தொகுப்பு
Price: $9.99 USD. Language: Tamil. Published: March 21, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
டீனோ தி துராண்டே-வின் “இன்ஃபெர்னோ - ஓவியத் தொகுப்பு” என்பது, நற்செய்தியை அடுத்த மிகப்பெரிய கிறிஸ்தவக் கதையான, டாண்டே அலிகேரியின் “தெய்வீக நகைச்சுவை” (The Divine Comedy) என்னும் தலைசிறந்த இலக்கிய படைப்பின் முதல் பகுதியான, டாண்டே-வின் இன்ஃபெர்னோ கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட, 72 ஓவிய தொகுப்புகள் அடங்கிய ஒரு முழு வண்ணப் புத்தகமாகும். இது, இன்ஃபெர்னோவை அதன் சொந்த மொழியிலேயே படித்துத் தேறிய, டீனோ தி துராண்
دوزخ - فن پاریاں دا مجموعہ
Price: $9.99 USD. Language: Urdu. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"دوزخ۔ فن پاریاں دا مجموعہ" دانتے دے دوزخ دے قصے دی دینو دی درانتے دی 72 ٹوٹیاں تےمشتمل فن پاریاں دی پوری رنگین کتاب اے، ادبی دنیا دے شاہکار داپہلا حصہ، الہامی طربیہاز دانتے الگیری، انجیل توں بعد دوجی عظیم ترین عیسائی کہانی اے۔ دینو دی درانتے دا دوزخ ایس بارے وچ بلکل نواں،ڈونگا تے خیالی تصور اے، جہنے ایس شاہکارنوں 30 ورھیاں توں زیادہ ویلے تائیں ایس نوں اہندی اصل اطالوی زبان وچ پڑھیا اے
Kόλαση Καλλιτεχνική Συλλογή
Price: $9.99 USD. Language: Greek. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Christian » Classical & allegory
"Κόλαση – Η Καλλιτεχνική Συλλογή" από τον Dino Di Durante είναι ένα πλήρες έγχρωμο βιβλίο με μια συλλογή από 72 έργα τέχνης βασισμένα στην ιστορία της Κόλασης του Δάντη, το πρώτο μέρος του λογοτεχνικού αριστουργήματος - Η Θεία Κωμωδία από τον Dante Alighieri, η δεύτερη μεγαλύτερη Χριστιανική ιστορία μετά Το Ευαγγέλιο. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο, βαθύ και συναρπαστικό όραμα της Κόλασης από τον
Inferno Konstsamlingen
Price: $9.99 USD. Language: Swedish. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
Dino Di Durantes “Inferno - Konstsamlingen” är en färgglad konsamling i 72 delar som baserats på Dantes Inferno, den första delen i det litteraturhistoriska märsterverket Den gudomliga komedin av Dante Alighieri, den näst största Kristna historian efter Evangelium.
Inferno - Kolekcja Sztuki
Price: $9.99 USD. Language: Polish. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Kolekcja sztuki - Inferno" Dino Di Durante to 72-częściowa kolekcją sztuki oparta na historii ''Inferno'' Dantego, na pierwszej części dzieła literackiego ''Boska Komedia'' Dante Alighieri, drugiego najlepszej chrześcijańskiej opowieści po Ewangelia.
Inferno - A Coleção de Arte
Price: $9.99 USD. Language: Portuguese. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Inferno - A Coleção de Arte", de Dino Di Durante é um livro de arte composto por 72 pinturas baseadas na primeira parte da obra-prima literária - A Divina Comédia escrita por Dante Alighieri,no início do século 14, o Inferno de Dante.
Inferno - De Kunstcollectie
Price: $9.99 USD. Language: Dutch. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Inferno de Kunstcollectie" van Dino Di Durante is een boek van een 72-delige kunstcollectie gebaseerd op Dante's Inferno verhaal, het eerste deel van het literaire meesterwerk - De goddelijke komedie geschreven door Dante Alighieri in het begin van de 14e eeuw.
Inferno: The Art Collection in (Marathi Edition)
Price: $9.99 USD. Language: Marathi. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Manga, Fiction » Poetry » European poetry
"Inferno - The Art Collection" by Dino Di Durante, 2nd Edition, is a full color book of a 72-piece Italian art collection based on Dante's Inferno, the first part of the great masterpiece - The Divine Comedy by Dante Alighieri. This is a completely new, deep and fascinating vision of Dante's Inferno and a visual reference to any Dante's Inferno book ever written and translated into any language.
Inferno: The Art Collection (Kannada Edition)
Price: $9.99 USD. Language: Kannada. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Manga, Fiction » Poetry » European poetry
"Inferno - The Art Collection" by Dino Di Durante, 2nd Edition, is a full color book of a 72-piece Italian art collection based on Dante's Inferno, the first part of the great masterpiece - The Divine Comedy by Dante Alighieri. This is a completely new, deep and fascinating vision of Dante's Inferno and a visual reference to any Dante's Inferno book ever written and translated into any language.
नर्क कला संग्रह
Price: $9.99 USD. Language: Hindi. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Fantasy » Paranormal, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
डिनो डी दुराते की "इन्फर्नो - दा आर्ट कलेक्शन" एक ७२ कलाकृत्यों के संग्रह की एक पूर्ण रंगीन किताब है जो की दा गॉस्पेल के बाद की दूसरी महान क्रिस्चियन कहानी, दांते अलिगहिेरी की महान साहित्यिक कृति दा डिवाइन कॉमेडी के पहले भाग पर आधारित है ।
地獄 ディノ ディ デュランテの 芸術コレクション
Price: $9.99 USD. Language: Japanese. Published: March 21, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
ディノ・ディ・デュランテの”地獄ー芸術コレクション“とはダンテ・アリギエーリによって書いた文学の傑作という神曲の最初の部分-福音書後の第二の最大のキリスト教の物語-地獄物語に基づいての72ピースのアートコレクションのフルカラー本です。これはオリジナルのイタリア語の書いた傑作を30年間以上研究したディノ・ディ・デュランテの全く新しく、深くて素晴らしい地獄のビジョンです。
Infierno - Colección de Arte
Price: $9.99 USD. Language: Spanish. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
(5.00 from 1 review)
"Infierno - Collección de Arte" de Dino Di Durante es un libro de 72 pinturas basada en el Infierno de Dante, la primera parte su grande obra maestra literaria - La Divina Comedia. La mayor parte de estas pinturas fueron usadas en una pelicula titulada "Dante's Hell Animaded" con la voz de Eric Roberts como Dante, y en su version en italiano titulada "Inferno Dantesco Animato" con Vittorio Gasman
Helvede - Kunstsamling
Price: $9.99 USD. Language: Danish. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
Bogen "Helvede - Kunstsamling" af Dino Di Durante er en samling af 72 kunstværker i fuld farve, der bygger på Dantes historie om Helvedet, den første del af det litterære mesterværk Den Guddommelige Komedie af Dante Aligheri, den andet mest betydningsfulde kristne historie efter evangeliet.
Inferno - Collezione d'Arte
Price: $9.99 USD. Language: Italian. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Inferno - Collezione d'Arte" di Dino Di Durante è una collezione d'arte di 72 tavole basate sulla storia dell'Inferno di Dante che è la prima parte del suo grande capolavoro letterario, “La Divina Commedia”.
地獄之旅 - 迪諾•杜蘭特
Price: $9.99 USD. Language: Chinese (simplified). Published: March 21, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Horror, Fiction » Christian » Classical & allegory
迪諾·杜蘭特的著作《地獄之旅 —— 繪畫集》是一本由72張描繪但丁地獄之旅的全彩繪畫集,是但丁‧阿利吉耶裏的文學名著——《神曲》之第一部,《神曲》是繼《福音》之後,第二個最偉大的基督教故事。這是在意大利研究原版超過30年的迪諾‧杜蘭特的一個全新,深邃而迷人的視覺作品。
Inferno Die Kunstsammlung
Price: $9.99 USD. Language: German. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Literary, Fiction » Poetry » European poetry
"Inferno - Die Art Collection" von Dino Di Durante ist ein Vollfarb-Buch von einer 72-Werke umfassenden Kunstsammlung basiert auf Dantes "Inferno" Geschichte. "Inferno" ist der erste Teil des literarischen Meisterwerks - die "Göttliche Komödie" - von Dante Alighieri, die zweitgrößte christliche Geschichte nach dem Evangelium Dies ist eine völlig neue, tiefe und faszinierende Vision der Hölle von D
Enfer: Collection d'Art (French Edition)
Price: $9.99 USD. Language: French. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Christian » Fantasy, Fiction » Poetry » European poetry
"Enfer - La Collection d'art" de Dino Di Durante est un livre en couleur qui comprend une collection d'art compose de 72 pieces base sur l'histoire de l'Enfer de Dante, la première partie du La Comédie Divine. C’est une toute nouvelle, profonde et fascinante vision de l'Enfer élaboré par Dino Di Durante, qui a étudié ce chef-d'uvre dans ça version italienne original depuis plus de 30 ans.
Ад - Коллекция Произведений
Price: $9.99 USD. Language: Russian. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy, Fiction » Educational
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ПОТРЯСАЮЩИЕ ОБРАЗЫ АДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ДВУХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМАХ Вам нравятся фильмы ужасов? «Ад» напугает Вас до смерти! "Inferno - The Art Collection" Дино Ди Дюранте - полное цветное издание с 72 произведениями коллекции, основанное на истории «Ада», первой части литературного шедевра - «Божественной комедии» Данте Алигьери, второй крупнейшей христианской истории после Евангелия.
Inferno - The Art Collection
Price: $9.99 USD. Language: English. Published: March 18, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Christian » Classical & allegory
"Inferno - The Art Collection" by Dino Di Durante, 2nd Edition, is a full color book of a 72-piece Italian art collection based on Dante's Inferno, the first part of the great masterpiece - The Divine Comedy by Dante Alighieri. This is a completely new, deep and fascinating vision of Dante's Inferno and a visual reference to any Dante's Inferno book ever written and translated into any language.