Interview with Δήμητρα Καφφέ

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Μεγάλωσα στον Τύρναβο, μία κωμόπολη της Θεσσαλίας. Οι σπουδές μου και η επαγγελματική μου δραστηριότητα ήταν σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του. Εκείνο που επηρέασε την απόφασή μου για την συγγραφή των βιβλίων ήταν κυρίως η ενασχόλησή μου με την εκπαίδευση ενηλίκων τα τελευταία χρόνια.

I grew up in Tyrnavos, a small town of Thessaly. My studies and my professional activity were about the environment and its protection. What influenced my decision to write books was mainly my engagement with adult education in recent years.
When did you first start writing?
Ξεκίνησα να γράφω τον Αύγουστο του 2017.

I started writing in August 2017.
What is the greatest joy of writing for you?
Το γράψιμο αποτελεί μία ευχάριστη ενασχόληση τον ελεύθερο χρόνο μου. Ουσιαστικά με ξεκουράζει και με γεμίζει ενέργεια μέσα από την βιβλιογραφική αναζήτηση και την ενημέρωση. Το γράψιμο για εμένα είναι ένα μακρινό ταξίδι του μυαλού και μία σε βάθος πνευματική καλλιέργεια.

Writing is a delightful pastime in my spare time. It basically rests me and fills me with energy through bibliographic search and updating. Writing for me is a distant journey of mind and an intimate spiritual culture.
What do your fans mean to you?
Σημαίνουν πολλά. Η γνώμη τους είναι σεβαστή και τα σχόλια τους είτε θετικά είτε αρνητικά μου δίνουν δύναμη για συνεχή βελτίωση. Προσπαθώ να μην τους απογοητεύω.

They mean a lot. Their opinion is respected and their comments, either positive or negative, give me strength to continually improve. I try not to disappoint them.
When you're not writing, how do you spend your time?
Προσπαθώ να περάσω δημιουργικά τον ελεύθερο μου χρόνο. Έτσι σίγουρα θα κάνω γυμναστική στο προσωπικό μου γυμναστήριο και θα ασχοληθώ με τα φυτά και τα λουλούδια στον κήπο μου. Επίσης, μου αρέσει πολύ και η φωτογραφία οπότε όποτε μου δίνεται η ευκαιρία ασχολούμαι και με αυτό.

I try to spend my free time creatively. So I will definitely do a gym in my own gym and I will deal with the plants and flowers in my garden. I also love photography, so whenever I have the opportunity to deal with it too.
How do you approach cover design?
Το εξώφυλλο ενός βιβλίου είναι εκείνο που θα προσελκύσει πρώτα έναν αναγνώστη. Επομένως το θεωρώ καθοριστικής σημασίας και αφιερώνω αρκετό χρόνο για την προετοιμασία του.

The cover of a book is the one that will first attract a reader. So I think it is crucial and I have enough time to prepare it.
What are your five favorite books, and why?
Τα αγαπημένα μου βιβλία είναι τα πανεπιστημιακά μου βιβλία. Αποτελούν την βάση των γνώσεών μου για το περιβάλλον και την προστασία του.

My favorite books are my university books. They form the basis of my knowledge of the environment and its protection.
Published 2018-03-08.
Smashwords Interviews are created by the profiled author, publisher or reader.

Books by This Author

Φεγγαρόφωτο στο Νείλο
Price: $2.99 USD. Words: 90. Language: Greek. Published: September 2, 2018. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Romance
Μία ιστορία ανάμεσα σε ένα κορίτσι την Καστανούλα και ένα αγόρι, τον Ξανθούλη. Συμμετείχαν σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι, κέρδισαν ένα ταξίδι και, έτσι, ξεκίνησαν οι περιπέτειές τους...
Razzanias
Price: $2.99 USD. Words: 50. Language: English. Published: July 22, 2018. Categories: Nonfiction » Children's Books » Fiction
An interactive children's tale - block of coloring pages. A story for children that when printed can be turned into a block of coloring pages giving children the ability to paint the characters and landscapes of the story. Illustrated by Dimitra Kaffe
Περιβαλλοντική Αγωγή για Ενήλικες
Price: $30.00 USD. Words: 42,150. Language: Greek. Published: July 3, 2018. Categories: Nonfiction » Engineering, trades, & technology » Environmental / General, Nonfiction » Engineering, trades, & technology » Environmental / Pollution Control
Περιέχει βασικές έννοιες για το περιβάλλον, όλες τις αιτίες ρύπανσής του και τα προβλήματα που οφείλονται σε αυτές καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Φιλοδοξεί να ενημερώσει, ευαισθητοποιήσει και τελικά κινητοποιήσει τους ενήλικες σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Κατάλληλο για εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων.
Ο Ραζανίας
Price: $2.99 USD. Words: 90. Language: Greek. Published: July 3, 2018. Categories: Nonfiction » Children's Books » Fairy tales & fables, Nonfiction » Children's Books » Art / Drawing
Ένα διαδραστικό παιδικό παραμύθι - μπλοκ ζωγραφικής. Μία παιδική ιστορία η οποία όταν εκτυπωθεί μπορεί να μετατραπεί σε ένα μπλοκ ζωγραφικής δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να ζωγραφίσουν τους χαρακτήρες και τα τοπία της ιστορίας*. Εικονογραφημένο by Δήμητρα Καφφέ. * Ισχύει στη περίπτωση αγοράς ενός εκτυπώσιμου e-book format π.χ. pdf
Χρήσιμες πρακτικές Reduce - Reuse - Recycle
Price: $4.99 USD. Words: 4,510. Language: Greek. Published: March 2, 2018. Categories: Nonfiction » Engineering, trades, & technology » Environmental / Waste Management, Nonfiction » Engineering, trades, & technology » Environmental / Pollution Control
Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο με τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας να μειώσει (reduce), επαναχρησιμοποιήσει (reuse) και να ανακυκλώσει (recycle) τα απορρίμματα που παράγει έτσι ώστε να προστατέψει το περιβάλλον και παράλληλα να εξοικονομήσει χρήματα.