Interview with Mai Nguyên Thiệu

Bạn yêu thích nhất những cuốn sách nào? Ai là tác giả?
Harry Potter Series _ Tác giả J.K. Rowling
Dựa Vào Vai Em Và Khóc Đi Anh _ Tác giả Hà Thanh Phúc
Quán Café & Cung Thiên Bình _ Tác giả Ray Đoàn Huy
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã _ Tác giả Jack London
Bạn dùng phần mềm, thiết bị đọc sách điện tử nào?
Coffee Reader trên Nokia Lumia; Amazon Kindle, Android
Nhà xuất bản bạn nhắm tới?
BachViet Bookstore, Nha Nam
Published 2014-03-22.
Smashwords Interviews are created by the profiled author, publisher or reader.