Nam Le Hoai

Biography

I'm a man.
I'm a freelancer now.

Where to find Nam Le Hoai online

Books

Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê
You set the price! Words: 292,210. Language: English. Published: April 9, 2013. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » History » Biography
Năm 1935, hồi mới vào đời, làm ở Sở Thủy lợi Nam Việt, những lúc lênh đênh trên kinh rạch miền Hậu Giang, nhớ mặt nước xanh rêu của Hồ Gươm, con đê thăm thẳm của sông Nhị, tôi viết hồi kí, chép lại những hình ảnh của người thân, những vui buồn của tuổi thơ và tuổi niên thiếu. Viết được khoảng sáu trăm trang vở học trò, không có ý in thành sách mà chỉ để vài người thân đọc. Tập đó còn lại được vài
Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp Việt Nam
You set the price! Words: 82,480. Language: Vietnamese. Published: January 7, 2013. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Legal systems
Tổng hợp các bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của Việt Nam qua các thời kỳ 1. Nam Quốc Sơn Hà 2. Bình Ngô Đại Cáo 3. Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Các bản hiến pháp của: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Hồi ký cố vấn quân sự Trung Quốc
Price: $2.99 USD. Words: 163,110. Language: Vietnamese. Published: January 2, 2013. Categories: Nonfiction » History » Military
Chúng tôi bắt đầu công bố dưới đây toàn văn tập hồi kí nhan đề GHI CHÉP THỰC VỀ VIỆC ĐOÀN CỐ VẤN QUÂN SỰ TRUNG QUỐC VIỆN TRỢ VIỆT NAM CHỐNG PHÁP (Hồi ký của những người trong cuộc), do Dương Danh Dy dịch và hiệu đính theo ấn bản 2002 của Nhà xuất bản Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lời kể của những người Trung Quốc đã sang Việt Nam thời gian 1950-1954 làm cố vấn trong cuộc chống Pháp.