Arif Neşet

Biography

Kısa özgeçmiş1944 Şerefli Koçhisar doğumluyum. Varlıklı olmayan bir ailenin tek erkek çocuğu olarak doğmuşum.
Okul zamanım geldiğimde ağır bir hastalık geçirmem, belki on yıllık tahsil hayatıma yaptığı katkı başarısızlık oldu. Son iki yılım yatılı bir mesleki okulda geçti. Arkadaşlarım ders çalışır-ken ben şiir yazmakla oyalanıyordum; bu da benim okul hayatımın sonu oldu. Genç yaşta evlendim ve üç çocuk sahibi olduk.
Değişik işlerde çalıştım; banka veznedarlığı, esnaflık, Al-manya serüveni bunlardan bazıları. Ve genç denebilecek bir yaşta ki, bu devletimizin onayladığı emeklilik sisteminin zaafından yararlanarak emekli oldum.
Okumayı ve yazmayı sevdiğim halde, bunun ders kitaplarıyla ya da öğretilerin içinde yer alan yasaların ekonomiye ne getireceği, insanlardan ne götüreceği beni ilgilendirmedi. Yine de bir vatandaş olarak kerhen de olsa ülkeme hizmetlerimi esirgemedim; zaten böyle bir esirgeme şansınız da olmuyor.
Öz ismim Ali ihsan Alıcı’yı kitabımda kullanmak istemiyo-rum. Bu nedenle, bir yerde saygımı belirtmek amacıyla amcamın ismi Arif ve babamın adı Neşet’i mahlas olarak kullan-dım.

Ali İhsan ALICI

Where to find Arif Neşet online


Books

Deli Paşa
Price: $2.99 USD. Words: 23,220. Language: Turkish. Published: November 20, 2013. Categories: Fiction » Fantasy » Paranormal, Fiction » Fantasy » Short stories
Günün birinde, bir tesadüfün ortaya çıkardığı deli bir adam Koçhisar’ın neredeyse tarihi akışını değiştirir. Deli lâkabını alan bu adam zamanla çocukların sevgisini kazanır ve çocuklar onu kırılmayan bir oyuncak olarak gönüllerinde beslerler. Çocuklara göre Deli Paşa vırraklayan ilk adamdır ve Tanrının kendilerine lütuf ettiği tek canlı oyuncaktır.

Arif Neşet's tag cloud