G Belebesi

Books

UNongxaki nezakhe
Price: $3.39 USD. Words: 22,500. Language: Xhosa. Published: November 6, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ukubhala le ncwadi urhawuzelelwa sisilonda sakudala esingapho-liyo esabangwa ngulo mkhonto: The place of a woman is in the kitchen. Lo mkhonto wamhlaba engumntwana wesikolo, inxeba lawo alipholi. Le nto yenza ukuba azibone efana nehlazo kwiititshala zakhe, zinge ziwakhuphela phandle amantombazana xa zifundisa Yini na ukuba iititshala zam zingabi sazi ukuba ndatshona ku-siphi isiziba!

G Belebesi's tag cloud

belebesi    isixhosa    novel    south africa