DragonTi

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by DragonTi

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 22, 2012

    Lâu lắm mới có cảm giác vừa đọc vừa sợ hết sách. Cảm ơn anh Huy Đức. Hy vọng giai đoạn 45-75 cũng đang được ai đó viết như vầy và gấp rút lauching để bà con đỡ thèm!