Hải. CaoHoàng

Biography

I am: Hoàngcao Hải - born in 1971 - in Hanoi - Vietnam.
I am currently doing independent research and doing freelance work.
I am the author of: Absolute Theory 2011 and has developed into a new Doctrine - for everything .

Unfortunately,because I just a lone individual - self-realization - so I having a lot of trouble getting publicity.
Because it is not only completely different, there are many opposite points to current scientific theories - but it has the potential to be more specific and closer to reality - so much needed to add to our common knowledge repository.

I have identified and identified things that are of great importance and which are of vital importance to the lives of our humanity - so I am determined to affirm and spread them widely Everyone - through the publication of these Books.

As a result, my book is primarily about publication of unique and novel findings from individual research results - along with specific and useful application solutions , not simple are literary works.- so you Other languages can be read through the Google Translate app that can still be felt to understand.

Because of that
In my book there is always a translation in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.

Therefore, with the information that can benefit the society - I will publish for free.
The knowledge can be beneficial to the individual - in popularity - I will publish at the minimum price.
The remaining rates - in the specialized field - will depend on my work and the ability to create benefits for readers.

You will believe in self-verification!

Thank you for watching!
And special is many Sincere thanks to the Internet - Google and Smashwords.
Hải.CaoHoàng is my pseudonym - and It is also called my name as European-American style.

Tôi là : Hoàngcao Hải - sinh năm 1971 - ở Hà Nội - Việt Nam.
Hiện nay Tôi làm Nghiên cứu Độc lập và hoạt động Tự do.
Tôi là tác giả của : Lý thuyết Tuyệt đối 2011 - và đã phát triển thành một Hệ thống Học thuyết mới - cho Tất cả mọi Thứ.

Chỉ đáng tiếc rằng : bởi vì tôi chỉ là một cá nhân đơn độc - tự thực hiện - nên tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để công bố rộng rãi.
Bởi vì nó không những là hoàn toàn khác biệt mà còn có rất nhiều điểm đối nghịch so với các lý thuyết khoa học hiện hành. - nhưng nó lại có khả năng để xác định cụ thể và sát với thực tế hơn - cho nên rất cần thiết để bổ sung thêm vào kho tàng kiến thức chung của chúng ta.

Tôi đã phát hiện và xác định được những điều đáng coi trọng và những thứ có tầm quan trọng thiết yếu cho cuộc sống của Nhân loại chúng ta - cho nên tôi đang quyết tâm để khẳng định và truyền bá thật rộng rãi về chúng đến tất cả mọi người - thông qua việc xuất bản những cuốn Sách này.

Do đó , sách của tôi chủ yếu là những công bố về các khám phá độc đáo và mới lạ từ các kết quả nghiên cứu riêng - cùng với những giải pháp áp dụng cụ thể và hữu ích , chứ không phải là các tác phẩm văn học đơn thuần.- cho nên các bạn ( ở các ngôn ngữ khác ) có thể đọc chúng qua ứng dụng Google Translate mà vẫn có thể cảm nhận để hiểu được.

Vì như thế
Trong sách của tôi luôn có kèm theo bản dịch sang tiếng Anh - để bạn đọc ở các ngôn ngữ khác tiện sử dụng - khi dùng các công cụ dịch thuật tự động.

Vì vậy , với những thông tin có thể đem lại lợi ích chung cho xã hội - tôi sẽ xuất bản miễn phí.
Những kiến thức có thể đem lại lợi ích cho từng cá nhân - ở mức độ phổ thông - tôi sẽ xuất bản ở mức giá tối thiểu.
Các mức giá còn lại - ở phạm vi chuyên ngành - sẽ phụ thuộc vào công sức làm việc của tôi - và khả năng tạo ra lợi ích cho bạn đọc.

Bạn sẽ Tin khi tự mình kiểm chứng !

Rất cảm ơn Bạn đã xem !
Và đặc biệt là rất chân thành cảm ơn Internet - Google và Smashwords.
Hải.CaoHoàng là bút danh của tôi - và cũng là cách gọi tên của tôi theo kiểu Âu - Mỹ.

Smashwords Interview

What is the greatest joy of writing for you?
Spread the information - which I respect - to everyone.
What do your fans mean to you?
The expression of my "lovely" value.
Read more of this interview.

Series

Chân Lý tuyệt đối - Absolute Truth
Chắc chắn sẽ chỉ có duy nhất một lý thuyết là đúng với Tất cả. Đó chính là Chân lý. Cho nên : Chân lý sẽ phải là : Tuyệt đối ! Certainly only one theory is true for All. That is Truth. So: The truth will must be: Absolute!
Future Solutions - Giải pháp Tương lai
Đây không phải chỉ là những Ước mơ - mà là một Kế hoạch cụ thể và chi tiết - với những tiêu chí hoàn hảo và thiết thực nhất cho Tương Lai của chúng ta. The Perfect Life Model for the Future are not just Dreams - but a specific and detailed plan - with the most perfect and practical criteria for our future. Because these are scientific statements - so you can read by Google Translate.
Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes
To prove the unlimited capabilities of my new Theory System - I will publish works for the Nobel Prize - in all six areas. Books in Vietnamese - but always with the English version - for you to read (in other languages) conveniently in the use of automatic translation tools. Include : 1. Nobel Prize in Physics: Dark Origin - published: https://www.smashwords.com/books/view/826176 2. Nobel Prize in Physiology: The Nature of Thinking and Awareness - published: https://www.smashwords.com/books/view/827152 3. Nobel Prize in Chemistry: Four fundamental discoveries - especially important in the field of chemistry - has been published: https://www.smashwords.com/books/view/827592 4. Nobel Prize in Literature: Only 1 general Ideal – forthcoming: https://www.smashwords.com/books/view/828198 5. Nobel Prize in Economics and Peace: Absolute Solution for Economics and Peace – forthcoming: https://www.smashwords.com/books/view/828216

Books

Bí quyết Tuyệt đối - Absolute Secret
Series: Chân Lý tuyệt đối - Absolute Truth. You set the price! Words: 1,520. Language: Vietnamese. Published: July 16, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » System Theory, Nonfiction » Psychology » Creative ability
Absolute Secret - means: the most logical solution for us to be absolutize for every problem - in every case. Bí quyết Tuyệt đối - có nghĩa là : giải pháp hợp lý nhất để chúng ta Tuyệt đối hóa mọi vấn đề - trong mọi trường hợp. Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.
Unique Decision – Quyết định Duy nhất
Price: $4.00 USD. Words: 3,550. Language: Vietnamese. Published: June 30, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Self-improvement » Creativity
This is an absolute measure - for you to identify or evaluate and make the final decision - in every case. Surely: there will only be one decision that is right and most fitting - in all cases - that is: The Unique Decision! Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools. Biện pháp Tuyệt đối để lựa chọn và quyết định mọi việc.
Những hiểm họa Vũ trụ và Kế hoạch ứng phó - Dangers from Universe and the Response plan
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. Price: $2.00 USD. Words: 3,050. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Space Science, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
In English & tiếng Việt Kính gửi các Cơ quan Vũ trụ Thế giới và các Bạn: Việc phát triển ra ngoài Trái Đất và làm chủ Vũ trụ là hoàn toàn có cơ sở để thực hiện đối với khả năng hiện nay của chúng ta. Dear to all of the World Aerospace Organization and You: Developing out of the Earth and mastering the Universe is perfectly in our current capacity.
Vấn đề Khẩn cấp : Mô hình Cư trú thích hợp nhất cho Tương lai - Urgent Matter : Best Residential Model for the Future
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. Price: Free! Words: 1,770. Language: Vietnamese. Published: May 28, 2018. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Creativity, Nonfiction » Social Science » Future Studies
In English & tiếng Việt : Cảnh báo nguy cơ thảm họa và đề xuất Giải pháp dành riêng cho quy hoạch dân cư và xây dựng hạ tầng cơ sở - Warning of disaster jeopardy and proposed solutions for residential planning and infrastructure development.
Bốn khám phá Căn bản Đặc biệt quan trọng cho Hóa học - Four basic Discoveries Especially Important for Chemistry
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: $3.00 USD. Words: 2,890. Language: Vietnamese. Published: May 14, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
Đề xuất cho giải Nobel Hóa học - Proposed for the Nobel Prize in Chemistry Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.
Nguyên lý của sự Sống để Xác định Bản chất của Tư duy và Ý thức - The principle of life for Determine Nature of the Thinking and Consciousness
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: $2.00 USD. Words: 860. Language: Vietnamese. Published: May 14, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Biology, Nonfiction » Science & Nature » Life Sciences / Biophysics
Đây là công bố một khám phá đặc biệt quan trọng của tôi về Nguyên lý của sự Sống và Bản chất của Tư duy và Ý thức. This is to announce my particularly important discovery of the Principle of Life. Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools. Add a new contribution to Science - as another nomination for the Nobel Prize.
Mô hình cuộc Sống Hoàn hảo Nhất cho Tương Lai của Hải.CaoHoàng - The Perfect Life Model For the Future
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. You set the price! Words: 4,540. Language: Vietnamese. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Research, Nonfiction » Science & Nature » Life Sciences / General
Đây không phải chỉ là những Ước mơ - mà là một Kế hoạch cụ thể và chi tiết - với những tiêu chí hoàn hảo và thiết thực nhất cho Tương Lai của chúng ta. The Perfect Life Model for the Future are not just Dreams - but a specific and detailed plan - with the most perfect and practical criteria for our future. Because these are scientific statements - so you can read by Google Translate.
Giải pháp đặc biệt của Hari.CH Công thức tự đổi thay Số phận - Formula : Self-Change : Fate
Price: $1.00 USD. Words: 3,850. Language: Vietnamese. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Psychology » Creative ability, Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences
Đây là kết quả nghiên cứu rất đặc biệt cho một vấn đề vẫn được xếp trong danh mục của Siêu Linh - Bạn sẽ tin khi tự mình kiểm chứng. Special Hari.CH solution: Recipe Self-change for Fate is a very special result for a problem still in the list of Super-Spirit - You will believe when you self-verify. Because these are scientific statements - so you can read Google Translate and still fully feel it.
Lý giải Tuyệt đối của Hari.CH dành cho 100 Câu hỏi “ oái oăm ” nhất quả Đất - Absolute Explanation for 100 toughest Questions on Earth
Series: Chân Lý tuyệt đối - Absolute Truth. Price: $5.00 USD. Words: 15,180. Language: Vietnamese. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
Dựa vào Hệ thống Lý thuyết Tuyệt đối cho tất cả mọi Thứ của tôi - những câu hỏi "oái oăm" nhất cũng sẽ nhận được những lý giải cụ thể và chi tiết nhất - nhưng cũng rất độc đáo và hữu ích. Because my Absolute explanation for the 100 most difficult questions on Earth are scientific statements - so you can read Google Translate and still fully feel its key information - very unique and useful.
Xác định về Bản chất Bí ẩn của Thất bại và Thành công - The Mysterious Nature in Failed & Successful
Price: $1.00 USD. Words: 4,640. Language: Vietnamese. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Psychology » Applied psychology, Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences
Đây là một công bố kết quả nghiên cứu rất đặc biệt của tôi - một khám phá cụ thể và chi tiết cho những thứ Mơ hồ trong cuộc sống - để mọi người có thể tự áp dụng. Defining the Mysterious Nature of Failure and Success is a very special publication of my own independent research - a specific and detailed discovery of the Ambiguity in our lives-So: Read by Google Translate you can understand to apply
Thấu hiểu Căn nguyên tăm Tối - Dark Origins
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: Free! Words: 10,390. Language: Vietnamese. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » Space Science
Dựa vào Lý thuyết cuối cùng cho Tất cả của tôi - tất cả những gì vẫn được cho là Tăm tối sẽ được xác định - một cách cụ thể và chi tiết nhất để Bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Dark Origins of dark matter and dark energy: Determination on my Final Theory for All - An open letter to Science - as a self-nominated letter to the Nobel Prize. So: Read by Google Translate you can understand.