Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Biography

Tên đầy đủ: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Tên giao dịch quốc tế: INFORMATION AND COMMUNICATIONS PUBLISHING HOUSE

Đơn vị trực thuộc: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trụ sở chính:

Số 9, ngõ 90, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04. 35772138, 35772139, 35772140, 35772143, 35772145

Fax: 35579858, 35772194

Email: nxb.tttt@mic.gov.vn;

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

Số 8A đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08. 35127750; 35127751

Fax: 08. 35127751.

Email: cnsg.nxbtttt@mic.gov.vn

Chi nhánh Đà Nẵng:

42 Trần Quốc Toản, TP.Đà Nẵng.

ĐT:0511. 3897467

Fax: 0511. 3843359

Email: cndn.nxbtttt@mic.gov.vn

Website: http//:www.nxbthongtintruyenthong.vn

Where to find Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông online


Where to buy in print


Books

Luật xuất bản
You set the price! Words: 7,430. Language: Vietnamese. Published: November 1, 2011. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » Asian
Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông's tag cloud

law    publish    publish book    publish law