J S Nduli

Books

Isagila Somsimbithi
Price: $7.99 USD. Words: 5,560. Language: English. Published: March 23, 2018 . Categories: Nonfiction » Biography » Biographical anthologies
Leliqoqo lezinkondlo libhalwe lahlelwa uvava lwembongi oselumpondo ziyaxebuka.Linika Izimpendulo ezinkingeni ezikhungethe uMzansi emva kwe nkululeko ngowe 1994. Lilungele ukufundwa emabangeni aphakeme ezemfundo ngoba lifuna ukujula nobuncithabuchopho ekulihluzeni nasekulihlaziyeni. About the Author
Imbabazane
Price: $7.99 USD. Words: 3,760. Language: English. Published: March 23, 2018 . Categories: Fiction » Biographical
Leliqoqo lezinkondlo libhalwe lahlelwa uvava lwembongi oselumpondo ziyaxebuka.Linika Izimpendulo ezinkingeni ezikhungethe uMzansi emva kwe nkululeko ngowe 1994. Lilungele ukufundwa emabangeni aphakeme ezemfundo ngoba lifuna ukujula nobuncithabuchopho ekulihluzeni nasekulihlaziyeni.
Inspiration
Price: $5.99 USD. Words: 6,490. Language: English. Published: August 30, 2017 . Categories: Poetry » Themes & motifs » General
This poetry compilation aims at addressing problems encountered by South African citizens after independence in 1994. The poems in this book will appeal to those who enjoy thought-provoking material which tells a story. The poems are even suitable for learners in secondary schools, since they call for critical thinking and analysis.

J S Nduli's tag cloud

career    education    poems    poetry    principal    student    thinking