Khutsafalo Mariri

Biography

Khutsafalo Cecilia Mariri o belegetswe kwa Swartruggens; ke ngwana wa bo robongwe go bale lesome baga Moikabi le Nnyana Mothei. Ka feleletsa mophato wa bo lesome kwa sekolong se segolo sa Boekenhout, kwa Mabopane. Ka ntlha ya go tlhoka madi a go tsweletsa dithuto tsame kwa pele, ke ile ka simolola go dira mo lefapheng la thuto mme ka tswelela go ithuta le University ya South Africa. Ke ithutile go fitlhelela ke bona Honours Bachelor of Administration.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Swartruggens.
When did you first start writing?
2016
Read more of this interview.

Where to find Khutsafalo Mariri online

Videos

More about Khutsafalo Mariri
About what inspires me to write, and my writing

Books

Le Pelong Le Nkgakile: Maboko A Setswana
Price: $0.99 USD. Words: 3,430. Language: Tswana. Published: September 3, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
Le Pelong le nkgakile ke buka ya maboko a setswana a masome a mabedi . A mabedi a ntlha ke kaga me le kwa ke tswang teng gonne ke bone go siame go iteba pele ke leba go sele. Maboko otlhe a some le borobedi ke ka ga di tiragalo tsa metlheng eno, dilo le batho.

Khutsafalo Mariri's tag cloud