SJ Lebethe

Books

Morabaraba
Price: $3.39 USD. Words: 36,150. Language: Tswana. Published: September 22, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Morabaraba ke motshameko o o tshamekiwang ka mekgwa e le mentsinyana e e farologaneng. Batshameki ba morabaraba gantsi ba nna babedi, mme ba gaisana ka go tsamaisa le go tseelana matlapana (dikgomo) mo mesimaneng.

SJ Lebethe's tag cloud

lebethe    novel    setswana    south africa