BB Mafuya

Books

Bhota Nonceba!
Price: $3.51 USD. Words: 26,600. Language: Xhosa. Published: October 31, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Bhota Nonceba! yinoveli yesiXhosa ka B. B. Mafuya. Lo mbhali usebenzisa isakhono sakhe sobuciko noburharha ukubonisa ukuba uthando luneentshaba, Iungumthombo wobomi kwaye luvuselela ithemba, ukuqaqambisa le noveli. Ibhalwe ngolwimi olusulungekileyo nolungaphelelwa xesha kwaye inemibono evuselelayo yezothando. Abafundi baya kuyilangazelela ngenene le ncwadi.

BB Mafuya's tag cloud

isixhosa    love story    novel    south africa