Marit van Santen

Biography

Geboren in 1970, schreef Marit haar eerste (hele) korte verhaaltjes als kind al. Op kleine memovelletjes, of op een vel van een notitieblokje. Toch duurde het nog tot ver in de jaren '90 voor ze zich aan het schrijven van een boek waagde.

Hoewel dat manuscript nog altijd niet af is, was dit wel de aanzet tot het schrijven van Nachtmerrie in Californië. Deze misdaadroman werd in 2010 voor het eerst als paperback gepubliceerd. Sindsdien heeft ze een tweede misdaadroman geschreven en recent (in 2020) haar derde voltooid.

Marits voorkeur voor zowel lezen als schrijven gaat uit naar misdaad, spanning en fantasy, met een vleugje romantiek. Categorieën waar ook haar geschreven boeken en de boeken waaraan gewerkt wordt in thuis horen. Tijdens het schrijven leeft ze zich volledig in haar hoofdrolkarakter en het verhaal in. De reden waarom haar eerste drie boeken in eerste persoon (ik-vorm) zijn geschreven.

Als echte "doe-het-zelver" houdt Marit van het creatieve proces van schrijven en ontwerpen, en kan daar net zo in opgaan als ze doet wanneer ze een goed boek leest.

Smashwords Interview

When did you first start writing en why?/Wanneer begon je voor het eerst met schrijven en waarom?
I started writing as a kid. I recall myself writing very short stories, fitting on a memo sheet, when I was about 10 years old. I've always been in love with books and have a vivid imagination. Most of those stories originated in the often weird ambiance at home, accompanied by my shyness and insecurity. I wanted to escape that nasty reality and dreamed of being a hero, like a cowboy who chases bandits, or an astronaut who saves the world. But it wasn't until the late 90's that I really started writing. A fantasy that, up until today, still isn't finished.

Ik begon als kind al met schrijven. Ik schreef al hele korte verhaaltjes op memo blaadjes, toen ik een jaar of 10 was. Ik heb altijd van boeken gehouden en heb een levendige fantasy. De meeste van die verhaaltjes vonden hun oorsprong in de vreemde sfeer thuis, gecombineerd met mijn verlegenheid en onzekerheid. Ik wilde aan de onaangename werkelijkheid ontsnappen en droomde ervan een held te zijn, zoals een cowboy die bandieten najaagt, of een astronaut die de wereld redt. Het duurde nog tot eind jaren '90 voor ik echt met schrijven begon. Een fantasy die tot op de dag van vandaag nog steeds niet is voltooid.
Do you remember the first story you ever wrote?/Herinner je het eerste verhaal dat je ooit schreef?
Tough question. I wrote so many little stories as a child and none of them were kept. They were sort of personal back then and I didn't like others to read it. Even though now I would love to still have them, they'd probably be very confronting. Without being able to grab and read one, all I can say is they mostly went about me running away, fleeing. And when I grew older, about being a hero, helping/saving others. The first real story is a manuscript that I plan to be my fourth book, a fantasy. Started back in the 90's and never finished.

Moeilijke vraag. Ik schreef als kind zoveel kleine verhaaltjes en niet één ervan is bewaard gebleven. Ze waren behoorlijk persoonlijk toendertijd en ik wilde niet dat anderen ze lazen. Ondanks dat ik nu graag had gewild dat ze er nog waren, zouden ze waarschijnlijk behoorlijk confronterend zijn geweest. Zonder er eentje te kunnen pakken en lezen, kan ik alleen zeggen dat ze vooral gingen over wegrennen, vluchten. Toen ik ouder werd, ging het over held zijn en anderen helpen/redden. Het eerste echter verhaal is een manuscript dat ik als vierde boek heb gepland, een fantasy. Begonnen in de jaren '90 en nooit voltooid.
Read more of this interview.

Where to find Marit van Santen online

Where to buy in print

Books

Vermoorde Onschuld
Price: $4.99 USD. Words: 65,450. Language: Dutch. Published: June 1, 2020 . Categories: Fiction » Thriller & suspense » Crime thriller
Als je geweten en je acties elkaar gaan tegenspreken... Een jonge vrouw met een ongebruikelijk beroep voert een innerlijke strijd tussen goed en kwaad. Ze heeft al haar aandacht nodig om haar laatste opdracht te overleven. Wat is de werkelijke doelstelling van haar opdrachtgever? Wie kan ze vertrouwen? Lukt het haar om haar demonen uit te bannen? Laat je meesleuren in een emotionele reis.
Dodelijk Geheim
Price: $4.99 USD. Words: 66,830. Language: Dutch. Published: April 25, 2020 . Categories: Fiction » Thriller & suspense » Crime thriller
Waarin ongelukken geen ongelukken zijn en kinderen de rekening betalen... Een luguber verhaal waarin een doodgewone jonge vrouw belandt in een jacht op een eeuwenoud, gruwelijk misdrijf. De dag na de dood van haar ouders, komt Anne Verhaaghen er op bijzondere wijze achter dat ze zijn vermoord. Diezelfde dag wordt een aanslag op haar gepleegd en een levensgevaarlijke speurtocht begint.
Nachtmerrie in Californië
Price: $4.99 USD. Words: 50,070. Language: Dutch. Published: April 22, 2020 . Categories: Fiction » Thriller & suspense » Crime thriller
Een vrouw wordt verward wakker in een witte kamer. Groot, leeg, stil. Ze heeft pijn, honger en dorst en het is koud. Ze weet niet waar ze is. Een man vindt haar, na een zwerftocht door een gebouw dat enkel lijkt te bestaan uit lange witte gangen, gesloten deuren, trappen en kamers. Samen proberen ze uit te vinden wat er is gebeurd, waar ze zijn, waarom. En hoe ze kunnen ontsnappen.

Marit van Santen's tag cloud

achtervolging    doolhof    frankrijk    graaf    kasteel    kidnapping    misdaad    misdaadroman    moord    moordaanslag    opgejaagd worden    romantiek    spanning    spionage    vluchten    wapens   

Smashwords book reviews by Marit van Santen

  • The Book of Deacon Anthology on July 22, 2020

    I've read the Complete Book of Deacon and the four other stories and I really loved it. It's thought through, well written, the characters are beautifully described, as is the world they live in. A must-have for fantasy lovers.
  • The Final Formula Collection: Volume One on July 29, 2020

    I'm normally not really (read not at all) into necromancer stuff and had I noticed up front it did and, on top of that, would be set in current time, I probably would't even have bothered to start reading. But... I didn't notice it (must have been really, really tired when I read the sample 😳) and I started reading. Thank God for that! I don't watch or read horror, zombie and paranormal stuff. I'm scared to death of it, gives me nightmares. But somehow these collection was written in such way, the death and decay didn't get to me. Maybe because English is not my native language. Anyway, the story didn't scare me off. On the contrary, I simply couldn't stop reading. The story is told well, it's exciting without scaring, got a touch of romance, a touch of drama and lot of (mental) ghosts from the past without getting annoying. Addie is a really great character, as are all others who become her friends. Even Ian. Who'd guess I'd ever start to like a creepy guy like him! The added short stories are a nice and "feel good" touch to the collection. Very well done, definitely worth reading (again)!