VT Masima

Books

Sehlekehleke Sa Deidro
Price: $3.39 USD. Words: 52,590. Language: Sesotho. Published: September 22, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Adventure » General
Chikano o ile a potoloha Sehlekehleke sa Deidro ka helikoptara empa a sa kgone ho fumana seo a neng a se tsoma ho fihlela a hwehlwa ke motho ya tenneng diaparo tse tshweu.

VT Masima's tag cloud

masima    novel    sesotho    south africa