FS Monareng

Books

Fahleho Sa Ka
Price: $1.95 USD. Words: 29,950. Language: Sesotho. Published: November 15, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Bukeng ena eo e leng ya dipalekgutshwe, Fahleho sa ka. Ke sengolwa sa bone dingolweng tsa mongodi. Re ka qoholla tsena. Diletseng tsa maoba. Letlotlo mmoho le e e nngwe eo mongodi o ngotse ka tse latelang, bodumedi, lerato, botjhaba, leu la HIV/AIDS moho le le dikelang. Na ebe ntwa eo e neng e lwanwa ke batjha ba mehleng eo e fedile? Hona re reng ka kgodumodumo ena; mokakallane wa setlabotjha?

FS Monareng's tag cloud