Mosiroe Sebonyane

Biography

Mongodi wa dibuka tsa sesotho a sale motja haholo, o tswaletswe motseng wa Matatiele, Hancholu. Ke ngwana wa ofela wa mme Matshepo le ntate Sebonyane. O badile kolong sa Mechaeling P.J.S. mme a ya sekolong se phahameng sa LeGrange S.S.S. Ha jwale o etsa dithuto tsa mahloko a kelello Univesithing ya Walter Sisulu. Buka e na o engotse a le lemo di 14, ke buka ya pele ya engotseng leqemeng la dibuka tsa hae.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Eastern Cape in a town called Matatiele. In primary school I was always a top leaner in Sesotho because I was exposed to the deep variety of Sesotho since my father was born in Lesotho. I always had a passion to write books but after I read a book of ME Maphalla "Kabeloa Manong" I knew then that I can do it.
When did you first start writing?
I started writing 2012 when I was 14 years. It's when I started to put a pen to paper and wrote my first novel.
Read more of this interview.

Where to find Mosiroe Sebonyane online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Mosiroe Sebonyane
About what inspires me to write, and my writing

Books

Ditholwana Tsa Bohlola
Price: Free! Words: 31,570. Language: Sesotho. Published: August 9, 2019. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Moroetsana ya neng a hodisitswe hantle ka hlompho le boikokobetso, olahlehelwa ke bophelo bahae ka morao hore a iphumane a kene kamanong tsa lerato le monna ya nyetseng e leng moruti hape. Lefu le bohlatsipa ya eba tse ding tsa ditholoana tsa bohlola ba bona.

Mosiroe Sebonyane's tag cloud