CT Msimang

Books

Izintaba ZoKhahlamba
Price: $3.25 USD. Words: 16,170. Language: Zulu. Published: November 8, 2018 by Via Afrika. Categories: Poetry » African Poetry
Izintaba ZoKhahlamba (The Drakensberg Mountains) is an anthology of isiZulu poetry with a theoretical evaluation of poetry edited by CT Msimang.
Izulu eladuma eSandlwana
Price: $3.51 USD. Words: 21,100. Language: Zulu. Published: October 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Izulu Eladuma Esandlwana is a historical play in Zulu based on the battle of Isandlwana.
Izinyembezi Zokulangaza
Price: $2.92 USD. Words: 10,540. Language: Zulu. Published: September 26, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
A collection of poetry by: C.T. Msimang, L.B.Z. Buthelezi, D.S. Khumalo, M.N. Dlamuka, S.B. Mthombeni, S.W. Mhlongo, M.C. Banda, B.D. Dlamuka, A.S. - Leli qoqo lingumsebenzi osezingezi eliphezulu, futhi elamukelekile. Leli zinga licaca lapho ufunda izinkondlo ezibhalwe yizimbongi ezahlukahlukene zisebenzisa ubuciko bokunkondloza okwahlukahlukene.

CT Msimang's tag cloud

ct msimang    drama    isandlwana    isizulu    msimang    poetry    south africa