NGUYỄN VĂN PHONG

Biography

Với dung lượng ít ỏi chưa đầy 100 câu, tôi rất xấu hổ khi không thể sử dụng tài khoản Tiến Thắng B7 https://www.smashwords.com/profile/view/tienthangb7. Qúa trình công bố ebook trên trang Smashwords không đơn giản ở chỗ có bán được sách hay không, mà liên quan đến tự do ngôn luận. Tôi có quyền nói rằng Tiến Thắng B7 (hay Nguyễn Văn Phong) đã không hề bán được ebook , và việc sử dụng 2 tài khoản trên Smashwords là một sự " lạm phát" rất vô duyên, mà tình thế luôn bị lộ mật khẩu do không có máy tính riêng, đã buộc tôi không thể làm tốt hơn.
Bút danh của tôi: Tiến Thắng B7

Books

50 câu cách ngôn
Price: $0.99 USD. Words: 1,780. Language: Vietnamese. Published: February 2, 2017. Categories: Fiction » Literature » Literary, Nonfiction » Publishing » Self-publishing
Một số bài thơ cũ.

NGUYỄN VĂN PHONG's tag cloud

cach ngon